Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Iedereen Gaat Online

VOORWAARDEN van toepassing op alle algemene diensten, serviceabonnement en webhosting.
Met het uit laten voeren van een project, accepteren van een offerte of het aangaan van een abonnement gaat u akkoord met de verwerkersovereenkomst en dit privacybeleid.

Iedereen Gaat Online, gevestigd aan Rouaansekaai 35C, 4331HB, Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • https://iedereengaatonline.nl
  • Rouaansekaai 35C, 4331HB, Middelburg
  • +31 6 29803666
  • Dennis van den Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van Iedereen Gaat Online. Hij is te bereiken via info@iedereengaatonline.nl

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam
• IBAN nummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat uw gegevens veilig in Europa worden opgeslagen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedereengaatonline.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Iedereen Gaat Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Iedereen Gaat Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iedereen Gaat Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Iedereen Gaat Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Iedereen Gaat Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Iedereen Gaat Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Iedereen Gaat Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iedereen Gaat Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedereengaatonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Iedereen Gaat Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedereengaatonline.nl

Cookiebeleid

Over het cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Door dit beleid te lezen, komt u erachter wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, welke types er zijn, welke informatie wij verzamelen en hoe de cookie voorkeuren kunnen worden ingesteld. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke data gebruiken, opslaan en beveiligen, raadpleeg ons Privacybeleid

U kunt op elk moment uw toestemming van het cookiebeleid wijzigen of intrekken op onze website.

Uw toestemming heeft betrekking op het volgende domein: iedereengaatonline.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst bestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden opgeslagen op uw apparaat wanneer de website wordt geladen in de browser. De cookies helpen de website beter te functioneren, te beschermen en geven u een betere ervaring. Tevens zorgen cookies voor een analyse van onze website en helpen vervolgens de website te verbeteren.

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals bij de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. De first-party cookies zijn vooral nodig om te website op de juiste manier te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijke identificeerbare data.

De third-party cookies die worden gebruikt op onze website zijn voornamelijk om erachter te komen hoe onze website functioneert, hoe u gebruik maakt van de website, ter beveiliging, het tonen van relevante advertenties en om u een betere gebruikerservaring te geven en een snellere website aan te bieden.

Welke type cookies gebruiken wij?

Essential: Sommige cookies zijn essentieel om onze volledige website te kunnen gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de gebruikerssessies worden onderhouden en voorkomen verschillende beveiligingsbedreigingen. Ze verzamelen geen persoonlijke informatie.

Statistics: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van onze website, de unieke bezoekers, welke pagina’s er bezocht zijn, de bron van het bezoek etc. Deze data helpt ons te begrijpen hoe de website presteert en waar verbetering nodig is.

Functional: Deze cookies helpen bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. De functionaliteiten omvatten embedded content zoals video’s of het delen van content op de website op sociale media platformen.

Preferences: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren, zoals taalvoorkeuren, op te slaan en u op die manier een betere en efficiënte ervaring te bieden bij toekomstige bezoeken van onze website.

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren aanpassen?

Wilt u uw voorkeuren later nog aanpassen? Dan kunt u de instellingen weer aanpassen op https://www.iedereengaatonline.nl/privacybeleid/

In aanvulling op dit, verschillende browsers verschaffen verschillende methodes om cookies te blokkeren en te verwijderen van gebruikte websites. U kunt uw instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren of te verwijderen.